Byggingenjör med bred kunskap
När byggkrisen var som djupast i början av 90-talet tog Sten-Åke Bergstrand det djärva steget att starta eget som byggkonsult, med företaget Bergstrands Byggteknik. Det visade sig bära och nu är det 17 år sedan han blev sin egen. Han är bland annat certifierad av MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (tid. Räddningsverket ) för att kontrollera skyddsrum, en speciell typ av konstruktioner.
- Idag kan skyddsrum främst som säkerhet inför andra hot än krig till exempel vid naturkatastrofer. Många av dem färdigställdes under ”kalla” kriget och är fortfarande i funktion och underhållspliktiga, berättar Sten-Åke.

I övrigt projekteras konstruktioner i allt från den lilla träbalken i villaägarens hem, betongbjälklaget i flerbostadshuset, grunden för verkstaden och till offentliga byggnader. Projekteringen består i dimensionering med tillhörande konstruktionsritningar.

- Jag arbetar mycket med lite mindre företag, de flesta i min bransch är annars ganska stora aktörer. Min styrka är att jag har lång erfarenhet och nära kontakt med mina kunder, säger Sten-Åke.
I de fall han behöver specialkompetens samarbetar han med andra.
- Det är nyttigt att arbeta i nätverk med andra konsulter som utbyter kunskap och samarbetar i olika uppdrag och det inspirerar mig!, avslutar Sten-Åke.


Bergstrands byggteknik

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0472-344 30
Fax: 0472-411 63


Email:
bergstrands.byggteknik@telia.com

Adress:
Bergstrands byggteknik
Ekhamra
34291 Alvesta

| 13 SENASTE FÖRETAGEN